Inschakelen van een outplacementbureau: handig of out-of-place?

Veel werknemers hebben er in tijden van een economische crisis of recessie mee te maken gehad en meestal is het geen prettig ervaring. Het fenomeen waar het hier over gaat is outplacement. Maar waarom wordt outplacement gebruikt door bedrijven en wat houdt outplacement eigenlijk precies in?
Outplacement houdt in dat het bedrijf enkele activiteiten organiseert / gebruikt die erop gefocust zijn om een werknemer werk te laten vinden buiten de eigen organisatie. Outplacement is simpelweg gezegd alle vormen van begeleidende diensten die een bedrijf verricht om een werknemer, die op het punt staat om ontslagen te worden, te helpen met het vinden van een nieuwe baan of te helpen bij het opstarten van hun eigen bedrijf / organisatie. Hiervoor wordt vaak een outplacementbureau ingeschakeld. Dit bureau zorgt dan in opdracht van de werkgever dat werknemers worden opgevangen, begeleid en geadviseerd zodat deze werknemers makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden in dezelfde branche, maar echter wel bij een andere werkgever.

Het inschakelen van een outplacementbureau kan veel voordelen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. De voordelen voor de werknemer staan in de lijst hieronder schematisch weergegeven:

-De werknemer heeft een krachtige Curriculum Vitae, onderscheidende motivatiebrief en een goed online vindbaar LinkedIn profiel.

-De werknemer wordt getraind om op een natuurlijke manier te kunnen netwerken.

-De werknemer wordt getraind in het voeren van goede sollicitatiegesprekken (en kan later goed voorbereid naar een sollicitatiegesprek afreizen).

-Het online profiel van de werknemer wordt versterkt door gebruik te maken van zijn / haar eigen social media kanalen.

-Goed vindbaar op het internet voor bedrijven die vacatures open hebben staan en de werknemer kan deze allemaal terug vinden via één zoeksysteem (Jobpoort).

-De werknemer krijgt handige tips om beter onder de aandacht te komen bij potentiële werkgevers.

Echter zijn er ook voordelen voor de werkgever indien hij een outplacementbureau inschakelt. Zo worden hoge ontslagpremies / -vergoedingen in de meeste gevallen voorkomen en de werknemer zal de ontslagvoorwaarden eerder accepteren dankzij het outplacementprogramma.